Podmienky prepravy

Podmienky prepravy:

Objednávateľ (majiteľ) zabezpečí všetky vyšetrenia, očkovania potrebné k preprave zvieraťa k preprave do iného štátu EÚ.

Zodpovednosť prepravcu : Prepravca zodpovedá za úhyn, prípadne zranenie zvieraťa pri dopravnej nehode spôsobenú jeho zavinením. Prepravca nezodpovedá za pripadne zranenie, ktoré spôsobí zviera inému zvieraťu.

Zodpovednosť objednávateľa: Objednávateľ je zodpovedný a uhradí škodu na majetku prepravcu, ktorú spôsobí jeho zviera. Rovnako je zodpovedný za zdravie zvieraťa pri nakládke, vykládke i preprave chovaním sa zvieraťa v prepravníku.